Obszary

Projekt wykonawczy szaty roślinnej - Oś centralna, Salon ogrodowy

Osiowy charakter tego miejsca podkreślony zostanie poprzez rzędowe nasadzenia kasztanowców czerwonych w odmianie Briotii w pobliżu hali. Dodatkowym podkreśleniem układu są rzędowe nasadzenia wiśni osobliwych a także swobodne rabaty ujęte w biegnący wzdłuż osi żywopłot grabowy.
Ww. wiśnie w odmianie Umbraculifera podsadzone zostaną czerwoną różą rabatową Fairy Dance.
Po obu stronach znajdować się będzie rabata zamknięta w ramy grabowego żywopłotu. Regularnie, pomiędzy żywopłotem z grabu a chodnikiem posadzone będą magnolie podsadzone bluszczem. Pomiędzy magnoliami przebiegać będzie swobodny układ rabat, wśród których rosnąć będą byliny, trawy, krzewy liściaste i iglaste.

Trawniki w tej części parku proponuje się do ponownego założenia jako trawnik dywanowy i parkowy.

Polana Wielanda

Polana ta zostanie wzbogacona o okrągły plac w centralnej części. Usunięte zostaną samosiewy z obrzeży polany tak aby ją odsłonić.
Na polanie Wielanda znajdować się będą 4 główne rabaty z roślin preferujących półcień. Będzie to krzew hortensji w odmianie Annabelle, kwitnący na różowo rododendron Marushka, oraz byliny i trawy.
Trawniki w tej części parku proponuje się do ponownego założenia.

Ogród rododendronów i ogród leśny

W ogrodzie rododendronów główną rolę będą odgrywały azalie i rododendrony. W naszych warunkach klimatycznych różaneczniki sadzi się w dużych grupach i dość gęsto. Są to rośliny tzw. dotykowe, sadzone w dużych grupach wzajemnie stymulują się wytwarzając specyficzny, korzystny dla nich mikroklimat.
Kierując się tymi zasadami Ogród rododendronów będzie obfitował w różaneczniki i azalie w różnych odmianach.
Rododendrony otulać będą ogród skalny od północy i będą układać się piętrowo w stronę muru. Mur natomiast obsadzony zostanie mozaiką pnączy- bluszczem, winobluszczami ‘Veichii’ i ‘Troki’ a także hortensją pnącą. W obrębie ogrodu skalnego znajdować się będą nasadzenia z funkii o różnym zabarwieniu liści i rozmiarach. Obsadzone zostaną obwódką z zimozielonej trzmieliny. Nad rabatą z funkii znajdować się będzie rabata z tawułek, które w okresie późnego lata zakwitną paletą barw. Rabaty z rododendronów i azalii przechodzą swobodnie w rabatę z bylinami i krzewami liściastymi uzupełnioną o rośliny iglaste.
Ogród leśny znajduje się w południowo-zachodniej części parku. Panują tu trudne warunki dla roślin dlatego zastosowano rośliny cieniolubne lub preferujące półcień. Rabaty z bylin podkreślają ciągi piesze lub przebiegają w obrębie skarp rzecznych, wśród drzew. Przebieg rabat bylinowych jest swobodny naturalny. W tej części parku użytkownik ma poczuć się jak w lesie dlatego też pod drzewami posadzone zostaną hosty, zawilce, bluszcze.
Trawniki w tej części parku proponuje się do ponownego założenia.

Most i okolice, staw gondoli

W tej części parku wprowadza się wiele bylin preferujących tego typu siedliska są to irysy, tarczownice, bergenie, liliowce, tawułki itp. Ze względu na lokalizację w zbiornikach pływających fontann nie proponuje się roślin wodnych, które mogą kolidować z ww. urządzeniem.
Od strony północnej do parku prowadzą dwa wejścia, jedno z nich prowadzi w kierunku ozdobnego mostu. Trak ten zostanie podkreślony poprzez podłużne nasadzenie bergeni i bodziszka oraz przy moście także bergeni oraz bodziszka. Na osi łączącej Most z Salonem ogrodowym tuż za Polaną Wielanda posadzone zostaną magnolie tworzące bramę przed wejściem na most.
Przy moście powstać ma przystań gondolowa. W tej części przewidziano nasadzenia bylin- funkii, tarczownicy, bodziszka, kosaćca.
W miejscu dawnej wierzby (przewidzianej do usunięcia wg odrębnych wniosków) proponuje się nasadzenie miskanta, którego przewieszające się liście będą imitować gałązki wierzby.
Trawniki w tej części parku proponuje się do ponownego założenia.

Polany piknikowe i polany dziecięce

Obszary od wschodu parku. Są to rozległe polany z roślinnością istniejącą i nowszymi nasadzeniami. Projekt wprowadza rabatę krzewów liściastych atrakcyjnych szczególnie w okresie wiosennym, gdy zakwitają łanem białych kwiatów. Szpaler biało kwitnących krzewów przebiegać będzie przez całą wschodnią granicę parku. W obszarach słonecznych pas ten obsadzony będzie tawułą szarą w odmianie ‘Grefsheim’ natomiast na obszarach o większym zacienieniu będzie to krzew jaśminowca w odmianie ‘Biały Karzeł’. Tawuła podsadzona zostanie dodatkowo krzewuszką, której liście atrakcyjne są przez cały okres wegetacji, dodatkowo krzew ten kwitnie na różowo.

W obrębie polany dziecięcej ze względu na izolację od strony ruchliwej ulicy wprowadza się szpaler kwitnących na różowo żylistków w odmianie ‘Strawberry Field’. Ze względu na intensywność i swobodę ruchu dzieci nie przewiduje się dodatkowych rabat w tym miejscu.

Trawniki w tej części parku proponuje się do ponownego założenia.

Dawny cmentarz św.Mikołaja

W obrębie dawnego cmentarza św. Mikołaja odtworzone zostaną ścieżki piesze. Dodatkowo odtworzony zostanie plac o zarysie koła. W miejscu tym wprowadzona zostanie rabata różana z róży czerwonej ‘Fairy Dance’. Znajdować się tu będą ławki, będzie to miejsce spokojne, refleksyjne. Kierując się w stronę Placu Wojska Polskiego zarówno wzdłuż północnej granicy jak i południowej znajdować się będą nasadzenia bylin, krzewów podsadzonych bluszczem. Aleja lipowa podsadzona zostanie bergenią oraz bluszczem. Przy wejściu od strony ul. Placu Wojska Polskiego wprowadzone zostaną rododendrony w fioletowym kolorze. W obrębie ww. rabat z róż obwódkowo wprowadzone zostaną odporne na przymarzanie krzewy- berberysu w odmianie Kobold oraz zimozielony krzew iglasty – żywotnik w odmianie Danica. Przy wejściu na obszar cmentarza wijącymi się schodami wprowadza się szpalerowe nasadzenia magnolii.


Poza rewitalizacją zieleni projektuje się również wykonanie alejek i ścieżek pieszo – rowerowych, wykonanie oświetlenia parkowego, wprowadzenie elementów małej architektury w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz stojaków na rowery.

Projektowany obszar Parku Centralnego będzie głównym terenem rekreacyjnym w Świdnicy z przeznaczeniem do codziennego użytkowania, jak również na okolicznościowe imprezy plenerowe oraz wydarzenia artystyczne. Obiekt ma być użytkowany całorocznie.

Całkowita wartość inwestycji w ramach projektu: 8 333 032,05 zł.
Wartość dofinansowania z UE: 3 973 056,69 zł.