Założenia ogólne

Całość założenia oparta jest na regularnym układzie części centralnej z lat 70-tych, który przekształcony zostanie w Salon Ogrodowy typu promenadowego z parterami haftowymi i  różankami.
Tu pojawią się rzędy magnolii kwitnących wczesną wiosną, podsadzonych patchworkowym układem krzewów, bylin i traw rabatowych. Wnętrze układu zajmować będzie zielona płaszczyzna trawnika dywanowego, dodatkowo podkreślona różanymi bordiurami i regularnymi kulistymi drzewami.
Dotychczasowe trawniki parkowe przebudowane zostaną na dywanowe, o intensywnej pielęgnacji, a przerośnięte robinie kuliste wymienione zostaną na wiśnie osobliwe odm. Umbraculifera (Prunus eminens ‘Umbraculifera’). Ta wyjątkowo dekoracyjna część parku będzie stanowiła szkielet całego układu kompozycyjnego.

Ten regularny układ uplastyczniony zostanie bardziej naturalistycznymi nasadzeniami biegnącymi wzdłuż obrzeży części centralnej. Głównym obiektem tej części parku będzie fontanna.

Za tym regularnym układem, otworzy się część krajobrazowo – naturalistyczna z malowniczymi stawami, ozdobnymi mostkami z brzegami wyścielonymi punktowo bogatym podszytem roślinnym.
Takie odwzorowanie przyrody ma na celu wprowadzenie natury w centrum tak zindustrializowanej miejskiej przestrzeni. Nazywa się to wciągnięciem przyrody do miasta. Już nie trzeba wsiadać w autobus i wyjeżdżać za miasto, teraz przyroda weszła do centrum miasta, poprzez stworzenie jej odpowiednich warunków wewnątrz terenów zurbanizowanych.
To tu w sercu miasta, będzie można wsiąść do niewielkich gondoli i wśród śpiewu ptaków, zapachu kwiatów, szumu fontann i powiewu wiatru, przenieść się w świat przyrody.

Wchodząc do parku od strony ulic Sprzymierzeńców i Pionierów zastaniemy część leśną. Jest to dość mocno naturalnie zadrzewiony teren. Taki niewielki fragment dzikiej przyrody. Podążając dalej napotykamy również teren, gdzie pod okapami drzew, wiosną feerią barw zakwitną całe łany rododendronów. Uzupełnieniem dla nich będą grupy bylin znoszących cień, o dużych walorach dekoracyjnych, których urodę będzie można podziwiać latem i jesienią.

Mijając część leśną spacerowicze czy rowerzyści będą korzystać z Alei Jesionów. Biegnie ona od południa ku północy pomiędzy ciekiem Witoszówki a murem Seminarium i Zakładu Poprawczego, aż do dawnego cmentarza św. Mikołaja.
Ten elegancki trakt spacerowy będzie prowadził pod okapami sędziwych jesionów, w zasięgu wzroku widoczne będą grupy roślin cienioznośnych i pnącza zdobiące mury ogrodzeniowe.
Kończąc spacer Aleją Jesionów, do dyspozycji będą dwie trasy, jedna prowadząca do dawnego cmentarza św. Mikołaja, druga do Stawu Gondoli z nabrzeżem.
Dawny cmentarz św. Mikołaja będzie miejscem, w którym można będzie w ciszy odpocząć, popaść w zadumę. Będzie to obszar symboliki przemijania ale i odrodzenia. Tu przewiduje się rośliny typowe dla cmentarzy związane z sacrum i profanum.

Część centralna założenia to Staw gondoli z nabrzeżami. Ten teren będzie miejscem, w którym odwiedzający będzie mógł podziwiać urodę stawu, wysepek znajdujących się na nim, piękny romantyczny most, roślinność przybrzeżną.

Część wschodnia parku w tym Łąka piknikowa i Polana wschodnia wykorzystywane są do wypoczynku czynnego. Zlokalizowane tam polany i urządzenia na nich podkreślone zostaną skupinami krzewów. Ważne jest aby te tereny oddzielić od ul. Śląskiej nasadzeniami, które zarówno będą stanowić barierę izolacyjna jak i element dekoracyjny.